Kvinnligt ledarnätverk i distriktet

Den 10-11 maj hade vi vår första träff på Arken med 28 kvinnliga ledare, styrelseledamöter och föreningsaktiva.

Charlotte Axelsson föreläste under fredagen om jämställdhet och det var många bra diskussioner och frågeställningar. På lördag morgon fick vi besök av Stina Wikström från Parasportförbundet som pratade om inkludering och gav tips på hur vi får med fler i vår verksamhet. Vi avslutade träffen med workshops och erfarenhetsutbyte.

Nästa steg blir en träff i september och under hela helgen var det mycket erfarenhetsutbyte och nya kontakter knöts mellan deltagarna. Senare i höst har vi som mål att bilda en jämställdhetsgrupp med både kvinnor och män.

 

short_text    Skrivet av Joel Ottgård 27 maj 2019