Kick-off med föreningslyftet

Under gårdagen samlades alla föreningar som är med föreningslyftet 2019-20 för en kick-off. Från innebandyn är tio föreningar med.  

Samsyn - multiidrott

Föreningslyftet är en satsning från Västra Götalands idrottsförbund med syfte att utveckla föreningar. Årets gemensamma tema är att ge barn möjligheter att kunna idrotta inom flera sporter samtidigt (multiidrotta).

Därför har Västsvenska Innebandyförbundet, Göteborgs fotbollsförbund, Göteborgs ishockeyförbund och Handbollsförbundet Väst tecknat ett samsynsavtal om hur man ska arbeta med frågan. Några av fördelarna med att utöva flera idrotter samtidigt är att man ökar sannolikheten att hålla sig fysiskt aktiv längre, minskad risk för skador och förbättrad motorik.

Innebandyns inriktning

Inom Västsvenska Innebandyförbundet kommer föreningslyftsgruppen arbeta med hallklimatsprojektet, utveckling av den egna föreningen och andra frågor som gruppen vill arbeta med. En organisationsledarutbildning kommer att erbjudas för föreningarna.

Finbesök

Mot slutet av kick-offen talade ordförande för riksidrottsförbundet Björn Eriksson samt ordförande för Västra Götalands idrottsförbund Christer Östholm. Christer berättade bland annat om strategi 2025 och hans syn på anläggningsfrågan inom distriktet.
Björn pratade om idrottsrörelsens utmaning med att många slutar idrotta i tidig ålder. Han pratade också om barnkonventionen, idrottens samhällsnytta och idrott i utsatta områden.

short_text    Skrivet av Joel Ottgård 5 april 2019