Kallelse flickor & pojkar födda 03 - distriktslag

Nu har en kallelse om distriktslagsträningar kommit för flickor respektive pojkar födda 2003.

Gå in på följande länkar för information om kallelsen.

Flickor 03

Pojkar 03

short_text    Skrivet av Joel Ottgård 15 april 2019