Innebandy passar Angered

För ett år sedan började Västsvenska Innebandyförbundet arbeta med en innebandysatsning i nordöstra Göteborg. Jag tänkte berätta lite om hur arbetet har gått.

Förutsättningar

För ett år sedan blev jag anställd för att driva ett projekt i Angered och delvis i Bergsjön. Projektet som jag skulle genomföra handlade om att rekrytera innebandyspelare genom ett skolseriespel. Angered är ett område där innebandyn har haft svårt att få fotfäste och då syftar jag på Hjällbo, Lövgärdet, Hammarkullen, Rannebergen och Gårdsten. Projektplanen gick ut på att en projektledare tillsammans med skolorna skulle bedriva eftermiddagsträningar som sedan skulle utmynna i ett seriespel. Målgruppen var årskurs 6 och 8 elever. Det skulle även anordnas en innebandyturnering för målgruppen.

Under resans gång har jag fått hjälp av en styrgrupp som bestått av sju personer. Arbetet har i sin helhet varit svårt men lärorikt. Den enskilt största utmaningen är att få andra organisationer och personer att hjälpa till/samarbeta.  

Skolbesök/ eftermiddagsträningar

Det första vi gjorde var att kontakta skolornas idrottslärare och ordna så att jag fick komma ut till klasserna och hålla en idrottslektion med innebandy. Totalt har 17 skolor besökts i nordöstra Göteborg. Syftet med besöket var att skapa intresse för sporten och få klasserna att vilja vara med i turneringen. Turneringen spelades i mars- månad i Angered Arena och 15 skolklasser deltog från årskurs 6 och 8.

Omkring februari/ mars så började jag driva att skolorna skulle ge eleverna (årskurs 6 eller 8) möjlighet att stanna efter skolan och spela innebandy i deras idrottshall. Detta gjordes i olika intervaller på två skolor i Hjällbo, två i Bergsjön, en i Rannebergen och ytterligare en i Kortedala. Förhoppningen var att skolans personal skulle fortsätta arbetet när man sett de positiva effekterna.

Lärdomarna från dessa träningstillfällen var att det var lite enklare att fånga intresset från en årskurs 6 elev jämfört med årskurs 8 elev. Tyvärr märkte vi under resans gång att eleverna inte dök upp på träningstillfällena trots att jag pratat med dem i klassrummet och många av dem deltagit i turneringen. Det fanns visserligen en del positiva undantag.

Elevens val

En av det skolor som vi hittade ett bra samarbete med var Vättleskolan i Rannebergen. Skolans rektor valde att lägga in innebandy på elevens val för årskurs 5 elever. Under hösten har omkring 25 elever spelat innebandy på elevens val en gång i veckan. Eftersom erfarenheterna med elevens val var goda så beslöt vi att börja arbeta med elevens val som inriktning på andra skolor i Göteborg. Fördelen med elevens val är att det ofta finns lärare på skolan vid aktivitetstillfällena. Vi får nu avvakta och se hur resultatet med elevens val blir på andra skolor.

Förening & samarbeten

Under projektets gång har vi arbetat med Angered IS för att stötta dem med deras innebandyskola. Jag har bland annat haft rast-verksamhet vilket gett goda resultat för Angered IS innebandyskola. Liknande insats har gjorts med Bergsjön SK i Bergsjön.

Parallellt med skolbesöken och eftermiddagsträningar har jag träffat kommunpolitiker, representanter från kultur och fritid i Östra Göteborg och Angered, idrott och föreningsförvaltningen, föreningssamordnare, Västra Götalands idrottsförbund, skolförvaltningen. Mötena med dessa organisationer har handlat om att hitta samarbeten, både ekonomiskt men även andra samarbetsformer. Vi har fått viss hjälp men inte i den grad vi hade hoppats på. Jag har även skrivit ett flertal ansökningar till stiftelser för att få ekonomisk stöttning, vilket även det varit ganska svårt.

Arbetet fortsätter under våren 2019. Det är viktigt att vi hittar en inriktning som är hållbar på lång sikt. Ni får gärna höra av er till mig om ni har tips på hur man kan gå tillväga. joel.ottgard@innebandy.se  

 

short_text    Skrivet av Joel Ottgård 29 oktober 2018