Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Förtydligande av regler säsongen 2018 - 19

Gällande Sudden vid oavgjort i damer/herrar reserver:
Det har i inbjudan till reserver 3x15 min informerats om att det skall vara sudden i 5 minuter vid oavgjort vid full tid. TK har beslutat att inte införa sudden 5 min vid oavgjort till säsongen 2018 - 19. 

Gällande händelserapportering på röd nivå gäller följande:
På röd nivå så ska matcherna inte händelserapporteras, endast resultatet läggs in i ibis men om ett matchstraff sker så skall det rapporteras (som en händelse) i IBIS. 

Gällande händelserapportering på mörkröd nivå gäller följande:
På mörkröd nivå så skall matcherna händelserapporteras. Gärna direkt i IBIS eller senast 24 timmar efter avslutad match. 

Blå Nivå flickor och pojkar:
Det har dykt upp frågor gällande bytena efter varannan min (2) på blå nivå. Bytena sker med avblåsning varannan min, OBS! tiden skall rulla även under bytena.
Klockan skall stannas endast vid mål eller vid annan orsak när domarna ger tecken för detta. Matchtiden är 2X20 min rullande tid.

Denna regel skall tillämpas i de lägsta klasserna på blå nivå i följande serier:
Pojkar: Newbody P09 norr, sydväst, öster 
Flickor: Newbody F08 - 09 sydväst, öster

Har ni ytterligare frågor om tävlingsstrukturen så kan ni läsa ”lokala föreskrifterna” under tävling på hemsidan eller kontakta oss.

short_text    Skrivet av Joel Ottgård 23 oktober 2018