Årsmöte 2019

Årsmöte 2019 för Västsvenska Innebandyförbundet
Årsmötet kommer att äga rum tisdag 18 juni 2019 med start Kl. 18.30.

Plats: EJ fastställd i Göteborg
Tisdag 18 juni 18.30

Hålltider:
18.15 Fullmaktsregistrering för Årsmöte
18.30 Årsmötet för Västsvenska startar

ca 19.15 något att äta


Handlingar:
Uppdateras senast två veckor innan årsmötet

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Fullmakten till årsmötet skall ha två underskrifter för att gälla

Valberedningens förslag på val till Årsmötet

Motioner till årsmötet mejlas till vastsvenska@innebandy.se senast 4 veckor före mötet (21 maj).

Då det kommer att serveras lite mat efter årsmötet så är det bra om ni anmäler Ert deltagande med ett mejl till ulf.widell@innebandy.se torsdag 13 juni, om ni avser att vara med på middagen.

short_text    Skrivet av Ulf Widell 24 april 2019