Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Anmälan till sammandrag nr 2, 7-8 /11 säsongen 2020-2021.

Nu är det dags att anmäla lag till sammandrag (NEWBODY spelen) no:2 V45 7-8/11 2020 för spelare Födda 2012.

Pga. gällande regler för Covid-19 så har vi ändrade rutiner för spelgrupperna. Lagen kommer att spela med 4 lag i varje grupp och genomföra alla sina matcher i gruppen ,när de lämnat hallen kommer nästa 4 lag att få tillträde till planerna. För att arrangera detta krävs minst 4 timmar i hall. Vi kommer också ha mycket begränsade platser för föräldrar och publik beroende på vilken hall arrangemanget ligger i.


Vi vill att så många föreningar / lag skall få möjligt att vara med på detta, dock kan det medföra att föreningar som anmäler flera lag kanske inte kommer att få med antal önskade lag.

Anmälan:
Anmälan skall göras i IBIS på grön nivå senast 28/10 2021. när ni anmäler så är det viktigt att ni anger #2 efter laget i anmälan.

OBS!
Arrangemanget kommer att genomföras i olika hallar beroende på arrangör, dock spelas grupperna 7 eller 8/11

Till sammandrag #2 V45 behöver vi ha fler arrangörer för att kunna genomföra sammandragen. Hjälp oss! med att arrangera! Kan ni arrangera så behövs minst 4 timmar per tillfälle. Meddela i så fall detta till mikael.bjork@innebandy.se

Alla Spelare skall vara licensierade i IBIS Denna Licens kostar 50 Kr P/Person.

Anmälningsavgift:
300:- /lag Arrangörer fri anmälan dock max 2 lag. Avgiften faktureras ut i efterhand.

Domaravgift:
Alla domaravgifter som ansöks i IBIS kommer att betalas ut av förbundet.
Dessa avgifter kommer att redovisas arrangerade förening i samband med slutredovisningen i April

Vid frågor kontakta
Mikael Björk
0768-950052

Regler för sammandrag
Matcherna spelas på mindre planer med måtten CA 20X10 plan med 3 utespelare och 1 målvakt.
Matchtiden är 2x10 rullande tid, tidtagare på varje plan skall finnas samt kunna ge signal vid periodpaus och matchslut.
Arrangören ansvarar för att planerna är uppbyggda och är klara när matcherna skall starta

Målburar: De mindre målburarna skall användas i poolspelet dock kan det i vissa fall förekomma att de större målen används.
VSIBF vill dock poängtera att det i framtiden är troligt med spel med små målburar i de yngre åldersklasserna.
Arrangören skall tejpa upp målområde för målvakterna ca 1,5 m X 1m.

Spelare ledare som skall deltaga på match skall vara registrerade i innan matchastart Ibis.

Intervallbyte: För att underlätta bytena kan matchledaren ge signal efter 2:00, 4:00 o s v i båda perioderna. Klockan skall inte stannas vid dessa tillfällen. Spelet startas med tekning på mittplan.

Arrangören ansvarar för tillsättning av domare. I förstahand skall matchen dömas av 1st föreningsdomare skulle det vara så att arrangören inte kan tillsätta föreningsdomare ligger ansvaret på lagen att gemensamt utse en domare.


Vi vill påpeka vikten av att domarna förklarar domsluten för spelarna vid behov. Alla utespelare SKALL använda glasögon.

Foto: Patrik Nyman

short_text    Publicerat av Mikael Björk 2020-10-20, kl 10:00