Hallklimat på agendan

Under hösten 2018 har arbetet med hallklimat tagit fart och arbetsgruppen bestående av representanter från Föreningslyftsföreningarna har samlat in feedback från både föreningsdomare och distriktsdomare. Detta i syfte att få en bild av nuläget men också åt vilken riktning arbetet ska fortsätta.

Under föreningsutvecklingskonferensen i Borås den 16-17 november var det över 40 föreningsrepresentanter från 14 olika föreningar som diskuterade hallklimat.
Emil Hedestig, utbildningskonsulent från Svenska Innebandy förbundet var på plats och presenterade SIU 2.0 och utbildningsportalen.
Arbetsgruppen presenterade sina tankar och utifrån det så hade vi workshops med mycket bra, kreativa och givande diskussioner.

Här kommer förslag som togs upp under föreningsutvecklingskonferensen

  • Föräldrautbildning (Förebildsutbildning), information om kommande handledarutbildning och datum finns under aktuella utbildningar
  • Trivselvärdar under matcher, arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram förslag på uppdragsbeskrivning
  • Jingel med budskap om förhållningssätt i hallen, vi har en jingel för grön och blå nivå och under våren tas det fram en till för matcher på övriga nivåer.

Under januari-februari har det arbetats intensivt med att färdigställa arbetet som ska presenteras under ordförandekonferensen i mars.

Nästa arbetsmöte är 1-2 mars för arbetsgruppen.