Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Mötesagenda Föreningslyftet 2021

Till de lokala träffarna är SISU sammankallande och mejlar ut inbjudan, det är 4-6 träffar under säsongen med målet att få fram lokala Samsynsavtal så vi får fler unga att hålla på med fler idrotter längre.


Datum för våra SDF träffar

Ny syn på träning och tävling norr och söder: 3 mars via Teams

Ny syn på träning och tävling söder: 

Hallklimat: 1 mars 17.30 via Teams

Ungdomsdelaktighet: startar upp i augusti 2021