Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Mötesagenda Föreningslyftet 2020

Till de lokala träffarna är SISU sammankallande och mejlar ut inbjudan, det är 4-6 träffar under säsongen med målet att få fram lokala Samsynsavtal så vi får fler unga att hålla på med fler idrotter längre.


Datum för våra SDF träffar

Ny syn på träning och tävling norr: 22 juni 18:30-20:00 via Teams

Ny syn på träning och tävling söder: 3 juni 19:00-20:00 via Teams

Hallklimat: 4 juni 19:00-20:00 via Teams

Ungdomsdelaktighet: startar upp i augusti