Mötesagenda Föreningslyftet 2020

Till de lokala träffarna är SISU sammankallande och mejlar ut inbjudan, det är 4-6 träffar under säsongen med målet att få fram lokala Samsynsavtal så vi får fler unga att hålla på med fler idrotter längre.

Datum för vårens datum publiceras inom kort.