Mötesagenda Föreningslyftet 2019

Till de lokala träffarna är SISU sammankallande och mejlar ut inbjudan det är 4-6 träffar under säsongen med målet att få fram lokala Samsynsavtal så vi får fler unga att hålla på med fler idrotter längre.

 

SDF träffar:

10 juni 18.00-21.00

19 augusti 18.00-20.00

september

oktober

oktober

datum spikas för höstens träffar under mötet 19 aug

15-16 november, övernattning på Stenungsbaden för föreningsledare, domare och ledare.