Mötesagenda Föreningslyftet 2018

SDF träffar
januari 2019

Vårt arbetsområde under SDF träffarna kommer vara hallklimat.

Nivå 2

Processdagar
28/4 – Kommunikation
29/9 – Ekonomi
12/1 – Organisation

Öppna nätverksträffar i nivå 2:
22/5 – Kommunikation
23/10 – Ekonomi
26/2 – Organisation