Ordförandekonferens 2019

Kallelse till Ordförandekonferens (Tävlingskonferens) 2019

Måndag 25 mars kl. 18.00 Vi återkommer med plats

Program
17.30 – 18.00 Kaffe (registrering av fullmakter).
18.00 - 19.30 Vi återkommer med program
19.30 Konferens förhandlingar.

- Mötets öppnande
- Fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare/Rösträknare.
- Behandling av inkomna förslag och motioner
- Behandling av förslag till särskilda tävlingsföreskrifter 2018-2019
- Övriga frågor
- Mötets avslutande

ca 20.30 Något att äta

Avslutning

Motioner skall vara Västsvenska Innebandyförbundet tillhanda på mejl vastsvenska@innebandy.se senast måndag 25 februari 2019

VÄLKOMNA!

Ps. Anmälan om deltagande ska vara Västsvenska Innebandyförbundet tillhanda senast torsdag 21 mars, då det skall beställas något att äta under kvällen.
Anmälan på mejl till vastsvenska@innebandy.se

Möteshandlingar kommer att uppdaterade den 11 mars 2019

Handlingar

Lokala föreskrifter 2018-19

Anmälda föreningar/personer

 

Meddelat förhinder