Innebandyhistoria i Göteborg

Boken - Innebandyns historia i Göteborg
Vi vill berätta innebandyns historia i Göteborg för dagens spelare, ledare, domare, funktionärer och alla andra intresserade. Ambitionen är att göra den mest omfattande historiebeskrivningen av en idrott i Göteborg. Innebandy är en ung idrott med en ovanligt spännande historia sedan 60-talet. Initiativtagarna till boken vill säkerställa dokumentationen hur innebandyn växte från Göteborg, ut i Sverige och resten av världen för kommande generationer.

Bokprojektet ”Innebandyns historia i Göteborg” är igång. Syftet är att ge ut en bok om innebandyns historia i Göteborgsområdet. För att boken ska bli så bred som möjlig och detaljrik behöver projektet DIN och DIN förenings hjälp.

Vi ska berätta innebandyns historia från fritidsgårdarna, till bildandet av föreningar, GIBF och VM i Scandinavium. Det blir en historiebeskrivning från 1970-talet, 1980-talet, 1990-talet, 2000-talet och 2010-talet.

Vi behöver låna historik från Din egen samling samt från Din förening i form av bilder, pressklipp, klubbtidningar, hemsida dokumentation.

Kontaktperson från varje förening:
Vi behöver minst en kontaktperson i er förening som kan vara oss behjälplig i detta projekt. Det kan vara någon som är aktiv idag i föreningen eller någon som sitter med rätt kunskaper och information.

Alla föreningar är lika viktiga i detta projekt.  Även avsomnade föreningar vill vi uppmärksamma. Har er förening tagit över annan förenings verksamhet eller ingått i hopslagning vill vi att ni berättar hur det gått till. Har ni även tips på personer som kan berätta den nerlagda klubbens historia vill vi även ha hjälp med det.

Hur kan DU hjälpa projektet!
Du som privatperson, anhörig till en spelare eller ledare kan hjälpa oss. Vi söker allt som kan dokumentera innebandyns historia i Göteborg. Det gäller alla år från starten till 2015. Vilka spännande storys tycker du ska vara med, ge oss uppslag.

Vi har en Facebook-sida som uppdateras fortlöpande om detta projekt;  Innebandyboken Göteborg

Kontakt: 
All återkoppling till projektet förs till redaktören Magnus Fredriksson på mail: magnus@gibf.se eller mobil 0709-704411. Material kan även lämnas på förbundskansliet på Engelbrektsgatan 26.

Initiativtagare:
Initiativtagare till boken är Jan Inge Forsberg, William Kilander och Magnus Fredriksson samt Göteborgs Innebandyförbund.

Arbetsgruppen för tillfället är; Jan Inge Forsberg, William Kilander, Magnus Fredriksson, Ulf Widell och Henrik Berndtson.

Finansieringen av projektet:
Finansieringen av projektet och för att boken ska kunna bli verklig sköts av Jan Inge Forsberg, Renew Group AB.  Är du som privatperson eller företagare intresserad av detta projekt kontakta Jan Inge Forsberg via mail: janinge@renew.se

Köpa boken:
Du som privatperson kan köpa exemplar av boken.  Skicka ett mail till magnus@gibf.se för mer information.