Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Barn och ungdom (05 och yngre)

Barn och ungdom (05 och yngre)

Får vi träna?

arrow_drop_down_circle

Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg

idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks,

idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande, och

idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

Hur ser det ut med matcher vid en längre paus?

arrow_drop_down_circle

Blå-röd o mörkröd nivå

De matcher som då kommer/kan få spelas, genomförs

Kommer rankas om i början av december oavsett hur många matcher som spelats.

Grön nivå

Kommer igång efter årsskifte om möjlighet finns