Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Söka Dispenser 2020-2021

Man kan söka dispens (avsteg från seriekrav/direktiv) till administrerat förbund.
När man söker dispens för avsteg från gällande seriekrav gäller följande:

1. Beskriv utförligt i ett Word-dokument eller liknande varför ni söker dispens/avsteg från gällande seriekrav.

2. Gäller det dispens för spelare så ange namn samt endast födelseår på spelaren/rna

3. Dispensen skall signeras av ordförande/vice ordförande och sparas i ett PDF-dokument.

4. Skicka in dispensansökan till vastmanland@innebandy.se
Handläggningstiden är ca 21 arbetsdagar.  

Inga ansökningar kommer att behandlas om inte ovan har uppfyllts.

vastmanland@innebandy.se