Certifierad förening

En treårig satsning (2017-2019) från Svenska Innebandyförbundet genom att anställa Föreningsutvecklare runt om i Sverige. Här i Västmanland är det två personer som ansvarar för certifieringen Linus Tengvall & Stefan Karlsson. 

Syfte:
Implementera SIU-modellen i föreningarna. Främst hos organisationsledarna, alltså styrelser och kommittéer. 

Även stötta föreningar i deras utvecklingsarbete.

Arbetssätt: 
Steg 1 - Analysen...
Föreningen anmäler sitt intresse av att bli certifierade. 
Föreningsutvecklaren (Linus & Stefan) tar del av föreningens befintliga styrdokument samt fördjupar sina kunskaper kring föreningens verksamhet genom olika aktiviteter innan träffen. 

Steg 2 - Träffen... 
Föreningsutvecklaren träffar styrelsen för att;
- Presentera "Strategi 2025", RF:s strategiarbete
- Implementera SIU-modellen 2.0
- Feedback på Föreningsutvecklarens analys av de inlästa styrdokumenten, mm. 
- Tillsammans bestämmer vi om arbetet ska fortsätta in i "Steg 3 - Processen".
 

Steg 3 - Processen... 
Rekommendationen är att föreningen bjuder in styrelse, kommittéer, ledare och andra viktiga kuggar inom klubben. Föreningen avgör vilka som ska bjudas in till processen. 
Processen drivs av Föreningsutvecklaren, oftast tillsammans med klubbens kontaktperson hos SISU Idrottsutbildarna. Processen pågår under 1 år för att säkerställa att föreningen följer de uppsatta målen.

Målsättning:
Målsättningen är klar, samtliga utvalda föreningar i Västmanland ska vara certifierade under projekttiden, alltså senast 31 december 2019! 

Kontaktperson:
Stefan Karlsson stefan.karlsson@innebandy.se
Linus Tengvall linus.tengvall@innebandy.se 

Kontaktperson

Vill din förening bli Certifierad eller har du några frågor om arbetet?

Kontakta,
Jörgen Gustafsson
jorgen.gustafsson@innebandy.se
070-510 92 03

Certifierade föreningar