Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Domararvode via konto

Från och med 1 Januari 2020 så kommer Västmanlands/Örebro Läns Innebandyförbund att gå över till digital betalning av domararvoden i IBIS.
Detta innebär att alla handskrivna kvitton, swish-betalningar, kontanta betalningar förvinner.

Alla domare måste ha ett eget bankkonto inlagt i IBIS för att kunna söka ersättning för uppdrag man dömt.

Föreningar måste utse en/flera personer i förening som kan godkänna de sökta ersättningarna från domarna.
Själva utbetalningen kan skötas av kassör eller annan utsedd person i förening.  
Senast fem (5) arbetsdagar efter domaren sökt ersättning skall den vara utbetald till domarens angivna konto. Detta förutsatt att domare sökt korrekt ersättning enligt fastställd matris.      

Manualer för domare finns här:
https://www.innebandy.se/media/7123/digital-ersättning-domare-190911.pdf   

Manualer för föreningar finns här:
https://www.innebandy.se/media/10200/digital-ersättning-domare-förening.pdf