Så fort seriernas indelningar är klara kommer indelningarna visas på denna sida! Då kan du se vilka lag som ingår i respektive serie. Observera att du inte ser spelprogram och resultat här!

Fastställan av serieindelning:

Efter sista anmälningsdag kallar VIBF till möte där serieindelningarna fastställs tillsammans med berörda föreningar och lag. Viktigt att samtliga anmälda lag finns representerade på mötet.

I serierna rankas lagen. Detta görs på serieindelningsmötet enligt ovan. Hur många serier det blir beror på antal anmälda lag.

Resultat, spelschema etc hittar du alltid i fältet längst ner på hemsidan under "Välj serie"!