Serieanmälningsavgift per anmält lag: 

Division: Anmälningsavgift: Anmäl senast:
P/F Division 1-5 (Röd nivå) 3.800 kr 1 Sept 2018
P/F Division 6 (Blå nivå) 3.300 kr 1 Sept 2018
P/F Division 7 (Blå nivå)  2.500 kr 1 Sept 2018

Avgifter vid avanmälan:

Avanmäld plats Ungdom Division 1-7:

2 September - 30 September. Avgift: 1 x serieavgiften.

Efter 30 September. Avgift: 2 x serieavgiften.

Avgifter vid lämnad W.O. enstaka match:

Lämnas W.O. (Walk Over) till en match i en ungdomsserie kostar det 5.000 kr/match. W.O. skall ses som en sista utväg om inte en match kan bokas på nytt datum etc av olika skäl. Vid oklarheter/frågor kontakta kansliet!

Avgifter vid flyttning av en ungdomsmatch:

Om en match flyttas korrekt ,enligt direktiv för detta, så kan en avgift tas ut vid sen flytt. Avgiften faktureras det lag som initierat flytten. Vid oklarheter/frågor kontakta kansliet!

Flytt av match mer än 10 dagar innan utsatt matchdatum: Ingen kostnad.
Flytt av match närmare än 10 dagar innan utsatt matchdatum: 400 kr.