Serieanmälningsavgift per anmält lag:

Division Anmälningsavgift: Anmäl senast:
P/F Knattar Division 8 och 9 200 kr per sammandrag * Löpande anmälan under säsong

* OBS! Vi har ett maxtak, per förening, på 500kr i anmälningsavgift per sammandrag. Exempel: Din förening anmäler 2 lag: kostnaden blir då 2x200kr=400kr. Men om ni anmäler 4 lag (egentligen 4x200kr=800kr ) stannar anmälningsavgiften på 500kr!