Tävling - startsida

Välkommen till tävling


- Våra serier säsongen 2018/19:

Detta är en sammanfattning av de serier vi erbjuder. Mer info i texten nedan om vart du hittar mer detaljer!

Seniorer (Svart/Brun nivå):

Herrar division 2 *

Herrar Utveckling **

Damer division 1 *

Damer utveckling ** 

OBS! Mer detaljerad info under rubriken "Seriespel junior/senior" och dess underrubriker!

* För spelare födda 2002 eller äldre. Spelare med så kallad A-licens. I speciella fall kan dispens fås för spelare födda 2003 (högsta nivå på B-licens). Dispens kan endast ges via kansliet, samt behovsprövas från fall till fall (se separat regler för dispens eller kontakta kansliet vid frågor).

** I utvecklingsserierna behövs inte dispens för spelare med B-licens. Se det som ett lämpligt steg att prova på seniorspel för de ungdomar som anses mogna för detta.

Här finns ingen åldersgräns. Men observera det inte anses lämpligt att spela med rena hela ungdomslag i utvecklingsserie. Lagen bör i grunden här bestå av minst spelare på högsta ungdomsnivå (F/P Div 1) eller äldre.

Juniorer (Brun nivå):

Västernorrland arrangerar inte någon egen serie för juniorer. Vi hänvisar, i första hand, till spel i våra utvecklingsserier om man vill anmäla ett "rent" juniorlag. Dock finns serier i samverkan med Dalarna (GUD-serier) och Hälsingland (JAS-serier). Enklast vid frågor om dessa är att kontakta kansliet så kan ni få guidning kring anmälan och spel i dessa serier. 

Ungdomar (separata pojk-/flick- serier/sammandrag):

Röd nivå seriespel P/F division 1-5 - spelare födda 2000 - 2006.

Blå nivå sammandrag P/F division 6-7 - spelare födda 2007 - 2009.

OBS! Mer detaljerad info under rubriken "Seriespel - Ungdom röd/blå nivå" och dess underrubriker!

Knattar (gemensamma sammandrag pojklag/flicklag):

Grön nivå sammandrag division 8-9 - spelare födda 2010 - 2011.

OBS! Mer detaljerad info under rubriken "Sammandrag - Knattar grön nivå" och dess underrubriker!

Distriktsmästerskap (DM) och cuper:

Inget DM kommer arrangeras säsongen 2018/19. Vid framtida förändringar hittas information om DM här.

Västernorrlands Innebandyförbund har för närvarande inte någon cup (som arrangör) planerad säsongen 2018/19. Vid framtida förändringar hittas information om cuper här.

OBS! Sker några förändringar kommer information här samt via
hemsidans nyheter, mailutskick och sociala medier (Facebook etc).