Riktlinjer

Här kommer inom kort publiceras det styrdokument som finns för distriktslagsverksamheten! Bara lite korrekturläsning kvar!

Där hittar vi "ramarna" för hur arbetet skall bedrivas för distriktslagen!