Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Förtydligande ang poolspel

Förtydligande ang poolspel

Vi har fått lite frågor på hur P/F 8 poolspel skall gå till. Följande förtydligande har vi gjort, så att ni kan förbereda er. Lagen har delats in i trelagsgrupper efter geografi och vi har placerat föreningar med två lag i olika poolspelsgrupper. Vi ser även att det är få flicklag i åldern åtta år, vilket gör att den geografiska indelningen skapat lite längre resor för lagen.
Vi har även öppnat upp så att lagen själva kan samarbeta så mycket som möjligt.
Ex. saknas små mål kanske man kan låna med till sammandrag från gästande förening.
Lagen i grupperna ansvarar för två poolspel var.

Ex.
Skövde IBF (oktober och januari)
Tibro IBK (november och februari)
Stöpen IBK (december och mars)

Förtydligande till P8/F8 – Poolspel

En normal spelplan delas upp i 3 delar med sarger eller annan lämplig avdelare.
Spelet är tre mot tre med målvakt på varje spelplan.
Varje lag ställer upp med minst 2 trios med avbytare (c:a 7 spelare i varje lag).
Varje match spelas i tre perioder a 10 minuter rullande tid med två minuters paus.
Byteszonen är bakom egna målet och lagen byter under spelets gång.
Mellan varje period så är det två minuters paus, då ena lagets kedjor byter spelplan, så att man möter andra lagets samtliga kedjor.
Matchen spelas med små mål 110 x 90 cm alternativt 120 x 90 cm.
Mellan varje match skall det vara 30 minuters paus för återhämtning och fika.
Arrangerande laget spelar första och sista match i sitt poolspel.

Varje förening får två poolspel att arrangera mellan oktober och mars. Datum väljer arrangerande förening själva, men bör se till om det går att inte lägga det så tätt med föregående poolspel. Föreningarna kan byta poolspelsmånad med varandra om de så vill.
Varje poolspel tar c:a 4 timmar.
Minst en lagledare skall ha gått i en av förbundet godkänd utbildning på minst grön nivå.
Domarna skall ha gått igenom den nya ungdomsdomarutbildningen som startar i år.

Undantag mot ovanstående

Om lagen kommer överens om det:
-kan man välja att spela på två planer.
-kan man gå ner på två lag då blir speltiden 2 x 15 minuter.
-kan man låna spelare från motståndarna för att få fulla kedjor.
-kan man ta med spelare från ett annat lag i föreningen om de är på samma SIU-nivå för att få fullt lag.
-kan man spela fler poolspelstillfällen eller bjuda in andra lag och arrangera egna poolspel.

Förbundet kan ge dispens enligt följande

-Saknas domare och lagledare med rätt utbildning (minst grön nivå), så kan man få dispens kortare tid till man fått chans att gå rätt utbildning. Förbundet arrangerar flera utbildningar under hösten.

Om frågor – kontakta oss i tävlingskommittén

Mikael, Lars, Pedram och Håkan