Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Våga snacka om det

Våga snacka om det

Våga snacka om det är namnet på projektet som föreningen IBK Vänersborg startade våren 2019. Vänersborg hade då försökt få Locker Room Talk och deras arbete till sin förening, men utan att lyckas. Nedan beskriver Malin Nilsson från IBK Vänersborg deras projekt. 

Vi bestämde att försöka själva, att snacka om hur vi är och beter oss mot varandra, vilken jargong och vilka normer som existerade bland våra killar och tjejer i 03-kullen(då 15/16 år) som också blev vår pilotstudie.

Ur denna grupp rekryterades ett antal tjejer och killar som senare utbildades till utbildare i RF-SISU’s ”In or outside the box” ett studiematerial som berör machokultur, jargong, omklädningsrumssnack, jämställdhet och värderingar.  

Under hösten 2019 startade våra första utbildningar med ungdomslagen. Alla spelare från 11 års ålder skulle erbjudas utbildning och formatet var 3 x 45 minuter med filmer och annat material som berörde angivna ämnen.

Diskussioner under handledning med utbildare har varit otroligt givande och vi har fått höra så oerhört kloka ord och formuleringar från våra ungdomar i föreningen. Syftet är att medvetandegöra hur normer och förväntningar påverkar oss och att vi kan styra dessa till ett mer respektfullt klimat med schysst jargong i omklädningsrummet, på och utanför planen där alla får lova att vara den de vill vara och respekteras för detsamma.

Att vi reagerar på osunda beteenden, står upp för varandra och det som är rätt, att vi tillsammans visar omtanke och skapar en trygg miljö där vi mår bra och då också ges möjlighet att prestera bra. Att få vara sig själv är inte en självklarhet i manlig lagidrott. Avviker du för mycket från den mansnorm som råder i din grupp, ditt lag, så riskerar du att bli betraktad som onormal, svag, eller kallas för fjolla eller bög. Vi mötte uttrycket ”jävla bög” bland våra unga killar, ord som (enligt dem själva) inte betydde något särskilt, men alla var överens om att det var ett negativt laddat ord.

Vi valde att djupdyka kring begreppet och bjöd in Anders, min bror, att berätta om att ”komma ut” som homosexuell och vilka erfarenheter han hade samlat. Han valde aldrig lagidrotten av rädsla för vad som väntat honom i omklädningsrummet. Det blev en ögonöppnare för våra unga spelare och en viktig insikt. Att ord fastnar. 


Projektet är i full blom och vår största önskan är att fler föreningar vågar snacka om det. Vi behöver göra jobbet tillsammans. 

För frågor om projektet kontakta Malin Nilsson, 073-0200541 

short_text    Skrivet av David Gillek 4 februari 2020