Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ledarutbildning 2021/22

Svensk Innebandy har arbetat fram en vidareutveckling av vår utvecklingsmodell (SIU). Detta påverkar utbildningsstruktur, utbildningsinnehåll och själva genomförandet av ledarutbildningarna under kommande säsong. Under säsongen 2021/2022 lanseras några nyheter, bland annat en ny seniortränarutbildning och en utbildning med målvaktsfokus.

För dig som barn och ungdomsledare genomförs även fortsättningsvis fördjupningsutbildningar på grön, blå och röd nivå. Dessa steg 1-utbildningar består av både teoretiska och praktiska inslag. Allt för att du som tränare ska få den grundläggande kunskap du behöver för att bedriva träningar och utveckla ditt ledarskap på ditt lags nivå.

Utbildningsstrukturen bygger på att varje barn- och ungdomsledare först går en grundutbildning (GU) och får härigenom en ettårig ledarlicens. Därefter genomgår du någon av fördjupningsutbildningarna (vilket säsongen 2021/2022 alltså innebär någon av steg 1-utbildningarna på grön, blå eller röd nivå). Dessa fördjupningsutbildningar förlänger ledarlicensen tre år. Du måste ha gått en grundutbildning för att få gå någon av fördjupningsutbildningarna.

Du som junior- eller seniorledare genomgår först en grundutbildning för junior- och seniortränare. Därefter genomgår du en fördjupningsutbildning på svart nivå. Dessa fördjupningsutbildningar förlänger ledarlicensen tre år. Du måste ha gått en grundutbildning för att få gå en fördjupningsutbildning.

Projektstöd IF – idrottsmedel som ger subventionerat pris
Föreningen kan fortsatt söka subvention för att en ledare deltar på en ledarutbildning. Aktuell subvention hittar du under de olika utbildningarna längre ner. Tack vare ett extra återstartsstöd från RF så subventioneras tränarutbildningarna extra mycket säsongen 2021/2022. Detta innebär bland annat att grundutbildningen på samtliga nivåer blir helt gratis för deltagarna. 

Grundutbildningen (GU) för barn/ungdom och junior/senior
Grundutbildningen är det första steget inom Svensk Innebandys tränarutbildningar. Det finns en grundutbildning för barn- och ungdomsledare och en för junior- och seniorledare. Utbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.

Pris för denna utbildning är 1200kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar och utbildningen subventioneras med 1200 kr per deltagare via Idrottsmedel. När utbildningen arrangeras i digital form är kostnaden 950kr med 950 kr i subvention per deltagare via idrottsmedel. Pris för GU i föreningsregi (köpa-loss) är 900 kr per deltagare och utbildningstillfället subventioneras med 900 kr av fakturerad kostnad via Idrottsmedel. I priserna ingår material till utbildningsportalen som deltagarna får på plats.

Steg 1-utbildningarna för barn- och ungdomstränare
Utbildningarna grön 1, blå 1 och röd 1 leder deltagarna vidare i utvecklingen som tränare för barn och ungdomar på respektive nivå. Här får du en större och djupare insikt inom de områden som du mötte i grundutbildningen. Du får ett större perspektiv på lärandet och på olika psykologiska och fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy. Du får också en bredare bild av spelet innebandy ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation.

Den del av utbildningarna som behandlar fysisk träning är präglad av att innebandy och fysisk träning integreras och att spelet även här står i centrum. Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna genomför egenstudier i hemmamiljö, träffas vid en fysisk träff som omfattar 8 timmar och innehåller diskussioner, erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö.

Pris för dessa utbildningar är 1600kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar. Utbildningen subventioneras via idrottsmedel med 1300 kr per deltagare. Pris för steg 1-utbildningarna i föreningsregi (köpa-loss) är 1000kr per deltagare. Detta utbildningstillfälle subventioneras med 700kr per deltagare.

NYHETER 2021/2022

Steg 1-utbildning junior och seniortränare
Steg 1 Svart är en tredagarsutbildning. Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar. Utbildningen innehåller delarna: Spelet, Matchen, Innebandyfys, Ledarskap och Idrottspsykologi.

Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta. Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning, från både spelar- och tränarperspektiv.

Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap, och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden.

Vid utbildningens andra dag får deltagaren fördjupa sig i spelet på svart nivå. Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Pris för dessa utbildningar är 3000 kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar. Utbildningen subventioneras via idrottsmedel med 1200 kr per deltagare. Denna utbildning kommer att arrangeras hösten 2021, troligen i Karlstadområdet.

Målvaktsutbildning för röda tränare
Målvakt Röd är en heldagsutbildning och innehåller både teori och ett praktiskt pass med målvakter. Utbildningen på röd nivå går på djupet när det gäller målvaktens teknik och pekar på flera alternativ för att skapa en grund för den framtida spelutvecklingen.

Målvakten Röd är uppdelad i sex block; arbetsställning, förflyttningar, positionsspel, räddningar, utkast och övriga moment. Utbildningen fokuserar också på målvaktstränarens roll, vikten av att lära känna sin målvakt samt tekniker för att göra det.

Pris för dessa utbildningar är 1600kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar. Utbildningen subventioneras via idrottsmedel med 1300 kr per deltagare. Denna utbildning kommer att arrangeras centralt under hösten 2021.

Lekfull träning
Denna utbildning riktar sig till tränare i föreningens allra yngsta åldrar. (5-8-åringar). Utbildningen fokuserar på hur vi med hjälp av leken tidigt kan träna in de innebandyspecifika färdigheterna vi vill utveckla på grön nivå. Förutom leken som arbetsmetod kommer utbildningen också att beröra ämnen som fysiska färdigheter, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell och spelformer för lärande.

Som deltagare får du också tillgång till en övningsbank med tillhörande övningar. Lekfull träning kommer att arrangeras i digital form. Men som förening kan man även köpa loss den som en utbildning i hall under 2,5h.

Denna utbildning kostar 400kr per deltagare oavsett om den arrangeras digitalt eller fysiskt. Utbildningen subventioneras med 300kr per deltagare via idrottsmedel och ger ingen ledarlicens. Digitala föreläsningar Som ett komplement till den befintliga utbildningsstrukturen kommer vi att fortsätta erbjuda digitala inspirationsföreläsningar i olika ämnen under säsongen 2021/2022.

Frågor?
Har du frågor om ledarutbildning kontakta gärna Sofia Carlsson på telefon 054- 202 14 44 eller via e-post sofia.carlsson@innebandy.se

Kontakt ledarutbildning

Johan Libäck
054- 202 14 44
johan.liback@innebandy.se

Vanliga frågor och svar om våra ledarutbildningar