Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Ledarutbildning 2020/21

Svensk Innebandy har de senaste åren arbetat fram en vidareutveckling av vår utvecklingsmodell (SIU), vilket givetvis också implementerats i ledarutbildningarna och dess struktur.

Utbildningsstrukturen bygger på att varje barn- och ungdomsledare först går en grundutbildning (GU) och får härigenom en ettårig ledarlicens. Därefter genomgår du en fördjupningsutbildning, vilket säsongen 2020/2021 innebär någon av de så kallade steg 1-utbildningarna på grön, blå eller röd nivå. Dessa fördjupningsutbildningar förlänger ledarlicensen tre år. Du måste ha gått en grundutbildning för att få gå någon av fördjupningsutbildningarna.

Du som junior- eller seniorledare genomgår först en grundutbildning för junior- och seniortränare. Och du förlänger sedan din ledarlicens genom att gå någon av våra temautbildningar (tema junior eller tema senior). Även här gäller att du först måste gå grundutbildningen innan du deltar i en fördjupningsutbildning.

Idrottslyftet byter namn till Projektstöd IF.
Från och med i år ersätts det tidigare Idrottslyftet med nya stödformer som kallas "Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2020”.  Inom ramen för detta stöd kan föreningen fortsatt söka subvention för att en ledare deltar i en ledarutbildning. Exakt subvention hittar du under de olika utbildningarna längre ner under benämningen "idrottsmedel". Det går också att läsa mer om projektstödet 2020 här... 

Grundutbildningen (GU) för barn/ungdom och junior/senior
Grundutbildningen är det första steget inom Svensk Innebandys tränarutbildningar. Det finns en grundutbildning för barn- och ungdomsledare och en för junior- och seniorledare. Utbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.

Pris för denna utbildning är 1200 kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar och utbildningen subventioneras med 500 kr per deltagare via Idrottsmedel.

Pris för GU i föreningsregi (köpa-loss) är 900 kr per deltagare och utbildningstillfället subventioneras med 400 kr av fakturerad kostnad via Idrottsmedel. I priserna ingår material till utbildningsportalen som deltagarna får på plats.

Steg 1-utbildningarna för barn- och ungdomstränare.
Utbildningarna grön 1, blå 1 och röd 1 leder deltagarna vidare i utvecklingen som tränare för barn och ungdomar på respektive nivå. Här får du en större och djupare insikt inom de områden som du mötte i grundutbildningen. Du får ett större perspektiv på lärandet och på olika psykologiska och fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy. Du får också en bredare bild av spelet innebandy ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation. Den del av utbildningarna som behandlar fysisk träning är präglad av att innebandy och fysisk träning integreras och att spelet även här står i centrum.

Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna genomför egenstudier i hemmamiljö, träffas vid en fysisk träff som omfattar 8 timmar och innehåller diskussioner, erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö.

Pris för dessa utbildningar är 1600 kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar. Utbildningen subventioneras via idrottsmedel med 800 kr per deltagare.

Pris för steg 1-utbildningarna i föreningsregi (köpa-loss) är 1100 kr per deltagare.
Detta utbildningstillfälle subventioneras med 700 kr per deltagare.

Temautbildningar junior- och seniortränare
Dessa temautbildningar omfattar tre timmar med fokus på spelet, praktiskt i hall. Här har ledare som gått en grundledarutbildning på junior- och seniornivå en möjlighet att förlänga ledarlicensen ytterligare tre år.

En temautbildning kostar 800 kr per deltagare och Värmlands Innebandyförbund kommer att arrangera dessa utbildningar. Detta tillfälle subventioneras via idrottsmedel med 300 kr per deltagare.

Frågor?
Har du frågor om ledarutbildning kontakta gärna Sofia Carlsson på telefon 054- 202 14 44 eller via e-post sofia.carlsson@innebandy.se

Kontakt ledarutbildning

Sofia Carlsson
054- 202 14 44
sofia.carlsson@innebandy.se

Vanliga frågor och svar om våra ledarutbildningar