Ledarutbildning 2019/20

Svensk Innebandy har arbetat fram en vidareutveckling av vår utvecklingsmodell (SIU). Detta påverkar utbildningsstruktur, utbildningsinnehåll och själva genomförandet av ledarutbildningarna under kommande säsong.
Under hösten 2018 lanserades de nya grundledarutbildningarna, en för barn- och ungdomstränare upp till 16 år och en för junior- och seniortränare.

Inför säsongen 2019/2020 lanseras nu även nya fördjupningsutbildningar på grön, blå och röd nivå. Dessa kallas steg 1-utbildningar och består av både teoretiska och praktiska inslag. Allt för att du som tränare ska få den grundläggande kunskap du behöver för att bedriva träningar och utveckla ditt ledarskap på ditt lags nivå.
Säsongen 2020/21 lanserar Svensk Innebandy sedan ytterligare fördjupningsutbildningar genom att sjösätta steg 2 på grön, blå och röd nivå. Här ingår även en fördjupningsutbildning med fokus på målvakten.

Utbildningsstrukturen bygger på att varje barn- och ungdomsledare först går en grundutbildning (GU) och får härigenom en ettårig ledarlicens. Därefter genomgår du någon av fördjupningsutbildningarna (vilket säsongen 2019/2020 alltså innebär någon av steg 1-utbildningarna på grön, blå eller röd nivå). Dessa fördjupningsutbildningar förlänger ledarlicensen tre år. Du måste ha gått en grundutbildning för att få gå någon av fördjupningsutbildningarna.

Du som junior- eller seniorledare genomgår först en grundutbildning för junior- och seniortränare. Och du förlänger sedan din ledarlicens genom att gå någon av våra temautbildningar (tema junior eller tema senior). Även här gäller att du först måste gå grundutbildningen innan du deltar i en fördjupningsutbildning.

En generell förändring i Svensk Innebandys utbildningar är att mer och mer av materialet blir digitalt och kommer att finnas tillgängligt via en utbildningsportal på webben, istället för att man som nu, använder tryckt material.

Grundutbildningen (GU) för barn/ungdom och junior/senior
Grundutbildningen är det första steget inom Svensk Innebandys tränarutbildningar. Det finns en grundutbildning för barn- och ungdomsledare och en för junior- och seniorledare. Utbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.

Pris för denna utbildning är 1200kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar och utbildningen subventioneras med 700 kr per deltagare via Idrottslyftet.

Pris för GU i föreningsregi (köpa-loss) är 900kr per deltagare och utbildningstillfället subventioneras med 80% av fakturerad kostnad via Idrottslyftet. I priserna ingår material till utbildningsportalen som deltagarna får på plats. Nytt för säsongen 2019/2020 är att det också kommer att finnas ett öppet material, på utbildningsportalen, som deltagarna närsomhelst innan kursen kan gå in och ta del av.

Steg 1-utbildningarna för barn- och ungdomstränare
Utbildningarna grön 1, blå 1 och röd 1 leder deltagarna vidare i utvecklingen som tränare för barn och ungdomar på respektive nivå. Här får du en större och djupare insikt inom de områden som du mötte i grundutbildningen. Du får ett större perspektiv på lärandet och på olika psykologiska och fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy. Du får också en bredare bild av spelet innebandy ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation. Den del av utbildningarna som behandlar fysisk träning är präglad av att innebandy och fysisk träning integreras och att spelet även här står i centrum.

Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna genomför egenstudier i hemmamiljö, träffas vid en fysisk träff som omfattar 8 timmar och innehåller diskussioner, erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö. Kursen avslutas sedan med individuell reflektion i hemmamiljö.

Pris för dessa utbildningar är 1600kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar. Utbildningen subventioneras via idrottslyftet med 1100kr per deltagare.
Pris för steg 1-utbildningarna i föreningsregi (köpa-loss) är 1000kr per deltagare.
Detta utbildningstillfälle subventioneras med 70% av fakturerad kostnad.

Temautbildningar junior- och seniortränare
Eftersom fördjupningsutbildningar för junior- och seniortränare inte lanseras förrän tidigast 2020/2021, så kommer vi istället säsongen 2019/2020 att erbjuda två olika temautbildningar, en för juniortränare och en för seniortränare. Dessa temautbildningar omfattar tre timmar med fokus på spelet, praktiskt i hall. Här har ledare som gått en grundledarutbildning på junior- och seniornivå en möjlighet att förlänga ledarlicensen ytterligare tre år.

En temautbildning kostar 800kr per deltagare och Värmlands Innebandyförbund kommer att arrangera dessa utbildningar. Detta tillfälle subventioneras via idrottslyftet med 70% per deltagare.

Frågor och funderingar?
Tveka inte att höra av er till Sofia Carlsson, på tfn 054- 202 14 44 eller via e-post sofia.carlsson@innebandy.se

Kontakt ledarutbildning

Sofia Carlsson
054- 202 14 44
sofia.carlsson@innebandy.se

Vanliga frågor och svar om våra ledarutbildningar