Spelarutveckling / lägeröversikt

Information och lägeröversikt 

Under senare år har Svensk Innebandy varit i ett förändringsarbete i och med SIU-modellen. Det har bland annat lett till att distriktlags-SM för våra ungdomar har ändrats. Både 15-års SM och 17-års SM har försvunnit och ersatts av ett 16-års SM.

VIBFS:s övergripande mål med distriktslagsverksamheten är att utveckla så många spelare som möjligt och därmed arbeta med bredd framför elit under merparten av verksamhetstiden för respektive ålderskull. Under distriktslagens samlingar ska spelarna tillsammans med varandra få möjlighet till individuell utveckling genom stöd från kompetenta och engagerade ledare som arbetar med träningslära ur ett helhetsperspektiv.

Spelarna ska få utökade kunskaper inom områden som exempelvis fysik, teknik, taktik, spelförståelse, energikällor, etik och moral samt idrottspsykologi. Under SDF-SM är målsättningen att nå så långt som möjligt, vilket innebär att då är fokus tävling.

Ekonomiinformation

Vid varje läger faktureras föreningen deltagaravgiften, dock ej SM-avgiften. Avgiften är angiven under respektive läger. Det är upp till varje förening att själv bestämma sin egen ekonomipolicy för deltagarna.

Avgiften för att delta i det sista trupplägret och själva SDF-SM är sammanlagt 2000 kr per spelare och denna summa faktureras respektive spelare direkt.

 

Lägerupplägg

En ålderskull innefattas i distriktslagsverksamheten under sammanlagt tre år. Spelare som deltar under hela den tiden innefattas i sju läger enligt nedanstående upplägg.

Ambitionen är att förbundskaptener för respektive ålderskull ska finnas med redan från breddläger 1. Syftet är då inte i första hand att observera spelarnas kompetens utan att presentera sig och skapa en första relation.

Lägerverksamheten är uppbyggd enligt en gradvis utveckling av svårighetsgrad och krav på kompetens hos spelarna. För varje läger ska svårighetsnivån fördjupas i steg.

Alla spelare i distriktet kommer inte att bli elitspelare, men målsättningen är att utbilda dem så långt som möjligt så att så många som möjligt fortsätter med innebandyn i någon form.

 

1. Breddläger P/F14 (Sportlovet, vecka 9)

Syftet med innehållet på lägret är att det ska vara roligt att spela innebandy och att skapa en grund för individens fortsatta innebandyutveckling. Fortsatt fokus på teknik och fart för utespelare samt grundposition och rörelseschema för målvakter. Det ska vara en progression från tidigare läger.

Lägret ska innehålla träningspass och spel med fokus på SIU-modellens röda nivå. Teoripasset ska ge spelarna kunskap om fysisk träning med fokus på sommarträning.

Detta läger genomförs under en heldag och föreningarna anmäler spelare fritt. Kostnaden är 400 kr/spelare, vilket inkluderar lunch och en t-shirt. Kostanden faktureras spelarens förening.

 

2. Höstläger P/F15 (Höstlovet, vecka 44)

Syftet med innehållet på lägret är att det ska vara roligt att spela innebandy och skapa en grund för individens fortsatta innebandyutveckling.

Fokus på teknik och fart för utespelare samt grundposition och rörelseschema för målvakter. Lägret ska innehålla träningspass och spel med fokus på SIU-modellens röda nivå. Teoripasset ska ge spelarna kunskap om fysisk träning med fokus på koordination, snabbhet och idrottspsykologi (i form av självförtroende för maximal prestation).

Detta läger är en heldag uppdelat på en grupp per dag och föreningarna anmäler spelare fritt. Kostnaden är 400 kr/spelare, vilket inkluderar lunch och en t-shirt. Kostnaden faktureras spelarens förening.

 

3. Vårläger P/F15 (Sportlovet, vecka 9)

Syftet med innehållet på lägret är att det ska vara roligt att spela innebandy och skapa en grund för individens fortsatta innebandyutveckling. Fortsatt fokus på teknik och fart samt idrottspsykologi. Det ska vara en progression från tidigare läger. Lägret ska innehålla träningspass och spel med fokus på SIU-modellens röda nivå. Teoripasset ska ge spelarna kunskap om fysisk träning med fokus på sommarträning. Konditions- och styrketest genomförs på detta läger.

Detta läger är en heldag uppdelat på en grupp per dag och föreningarna anmäler spelare fritt. Kostnaden är 400 kr/spelare, vilket inkluderar lunch och en t-shirt. Kostnaden faktureras spelarens förening.

 

4. Zonläger P/F15 (våren)

Två zonträffar genomförs per gång. Syftet är att förbundskaptenerna ska ha möjlighet att träffa spelarna och lägga grunden för taktik och spelsystem inför kommande SM. Träffen innehåller träningspass med fokus på taktik och spelsystem.

Träffen är kostnadsfri för föreningen. Spelarna har med egen mat.

 

5. Zonläger P/F16 (hösten)

Två zonträffar genomförs per gång. Syftet är att förbundskaptenerna ska ha möjlighet att träffa spelarna och lägga grunden för taktik och spelsystem inför kommande SM. Träffen innehåller träningspass med fokus på taktik och spelsystem.

Träffen är kostnadsfri för föreningen. Spelarna har med egen mat.

 

6. Elitläger P/F16 (september)

Efter elitlägret tas den slutgiltiga truppen ut. Lägret hålls under två dagar och innehåller träning, teori och matchspel. Det är förbundskaptenerna som tar ut 30+4 spelare till denna sammankomst.

Kostnad: 600 kr. Faktureras spelarens tillhörande förening. I priset ingår lunch och t-shirt.

 

7. Truppläger P/F16 (höstlovet)

Detta läger har som mål att svetsa samman den uttagna truppen och är avstampet för truppen och ledarna inför SM. Lägret innehåller träning och teori samt ev. träningsmatch.

 

8. SM-läger P/F16 (mellandagarna)

Detta läger har som mål att finslipa de sista detaljerna inför SM. Lägret innehåller träning, teori och träningsmatch.

 

9. SDF-SM P/F16 (trettonhelgen)

Under SDF-SM är målet att nå så långt som möjligt. Det kan komma att innebära olika mycket speltid för olika spelare. Dock är målsättningen att samtliga spelare i någon grad ska få känna på spel.