Övergripande information

Under senare år har Svensk Innebandy varit i ett förändringsarbete i och med SIU-modellen. Det har bland annat lett till att distriktslags-SM för våra ungdomar har ändrats. Både 15-års SM och 17-års SM har försvunnit och ersatts av ett 16-års SM.

VIBF:s övergripande mål med distriktslagsverksamheten är att utveckla så många spelare som möjligt och därmed arbeta med bredd framför elit under merparten av verksamhetstiden för respektive ålderskull. Under distriktslagens samlingar ska spelarna tillsammans med varandra få möjlighet till individuell utveckling genom stöd från kompetenta och engagerade ledare som arbetar med träningslära ur ett helhetsperspektiv. Spelarna ska få utökade kunskaper inom områden som exempelvis fysik, teknik, taktik, spelförståelse, energikällor, etik och moral samt idrottspsykologi. Under SDF-SM är målsättningen att nå så långt som möjligt, vilket innebär att då är fokus tävling.

Ekonomiinformation

Vid varje läger faktureras föreningen deltagaravgiften, dock ej Sweden Floorball Youth Camp och SM-avgiften. Avgiften är angiven under respektive läger. Det är upp till varje förening att själv bestämma sin egen ekonomipolicy för deltagarna.

Avgiften för att delta i det sista trupplägret och själva SDF-SM är sammanlagt 2000 kr per spelare och denna summa faktureras respektive spelare direkt.

Lägerupplägg

En ålderskull innefattas i distriktslagsverksamheten under sammanlagt tre år.  Spelare som deltar under hela den tiden innefattas i elva läger enligt nedanstående upplägg. Ambitionen är att förbundskaptener för respektive ålderskull ska finnas med redan från vårläger 2. Syftet är då inte i första hand att observera spelarnas kompetens utan att presentera sig och skapa en första relation och aktivt håller i de olika momenten.

Lägerverksamheten är uppbyggd enligt en gradvis utveckling av svårighetsgrad och krav på kompetens hos spelarna. För varje läger ska svårighetsnivån fördjupas i steg.

Alla spelare i distriktet kommer inte att bli elitspelare, men målsättningen är att utbilda dem så långt som möjligt så att så många som möjligt fortsätter med innebandyn i någon form.

Nedan finner ni detaljerat information kring alla läger, uppdelat per säsong.

Säsong 1 - 14 år (05)

Säsong 2 - 15 år (04)

Säsong 3 - 16 år (03)

Spelare, ledare och funktionärer

I alla sammanhang som rör distriktslagsverksamheten är spelare, ledare och funktionärer representanter för VIBF. Det innebär ett krav från VIBF om att uppträda schysst och sportsligt mot domare, medspelare, motståndare och andra ledare. Vi följer alltid idrottens regelverk och värnar om att bemöta varandra och alla runt omkring laget positivt och med respekt. Vi har alltid en nolltolerans mot nedsättande kommentarer och gester, rasistiska uttryck och svordomar - före under och efter match. Vi värnar om vi-känslan och hjälps åt att inkludera och värna om alla i gruppen. Om en representant för VIBF brister i sitt uppträdande har förbundet rätt att avvisa vederbörande från träning, match, läger eller SM-deltagande.

Föreningar

VIBF:s förhoppning är givetvis att samtliga värmländska föreningar ska känna stort engagemang för och ha en positiv inställning till distriktslagsverksamheten.  Att känna stöd från den egna föreningen är allt som oftast av yttersta vikt för den enskilde spelaren. Här vilar också ett stort ansvar på VIBF om att kommunicera ut och informera föreningarna om vad som gäller kring distriktslagsverksamheten och hur den bedrivs.

Föräldrar

Varje förälder har givetvis en viktig roll i att uppmuntra sina barn att upprätthålla en positiv anda på och utanför planen. VIBF:s förhoppning är att föräldrar också har respekt för de beslut som distriktslagsledarna tar och en förståelse för att varje beslut tas utifrån ledarens uppgift att bygga ett lag som ska spela innebandy mot andra distriktslag.

Kommunikation

VIBF strävar efter att ligga i framkant inom kommunikationsområdet, så att föreningar, andra förbund och media med flera aktörer löpande får en god och bred bild av verksamheten. Förbundets övergripande kommunikationspolicy (se bilaga) gäller även i distriktslagssammanhang. VIBF har också valt att anta SIBF:s policy för sociala medier, men med nedanstående lokala tillägg.

”Vid nedsättande kommentarer, kränkande uttryck eller personangrepp tar VIBF inga diskussioner online, utan kontaktar vid behov aktuell förening och uppmärksammar densamma på vad som skett. VIBF vill på alla sätt stävja den typen av beteende i sociala kanaler och kommer därför tydligt att markera och ta diskussionen med de parters som berörs. Dock sker inte detta publikt. Grundtanken är att vi tar ansvar online, men löser problemen offline.”