Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

U-lagsbestämmelser

Serietillhörighet

Förening kan anmäla ett utvecklingslag (U-lag) i lägsta herrserien och i lägsta damserien. U-lag får inte avancera till högsta distriktsserien (herrar division 2 och damer division 1). Om U-lag placerar sig så att man ej kan avancera, eller delta i kval till ovanliggande division, tillfaller platsen nästföljande lag i serietabellen. Lag som placerat sig för nedflyttning eller kval för underliggande division kan dock ej bli aktuell för högre placering.

 

U-lag får ej heller avancera till, eller spela på, samma nivå som föreningens representationslag (A-lag). Förening som har sitt representationslag (A-lag) i lägsta divisionen, H 5 eller D 3, får anmäla även ett U-lag till lägsta divisionen. U-laget får dock inte spela i samma serie eller avancera till högre division.

 

Regler för spelare från representationslaget i U-laget

I U-lag får ingå högst 3 utespelare samt 1 målvakt som deltagit i senaste serie-, kval- eller slutspelsmatchen (hit räknas inte matcher i senior-DM) med representationslaget (A-laget) eller samarbetslaget (se SIBF:s tävlingsbestämmelser kap 2 § 13 för definitionen av Samarbetslag).

 

Från och med de sista två matcherna för respektive U-lag i seriespelet, samt över eventuellt kvalspel, får endast de spelare som deltagit i minst 4 av U-lagets seriematcher flyttas ned från representationslaget/samarbetslaget (i serier med färre än 18 matcher, där U-laget ingår, gäller minst 3 matcher), denna regel gäller de spelare som varit protokollförda på minst en seriematch med representationslaget/samarbetslaget under innevarande säsong.

 

Förtydligande: Deltagit är lika med att spelaren varit noterad på matchprotokollet. Senaste match är lika med den representationslagsmatch i seriespelet som färdigspelats närmast före aktuell U-lagsmatch under innevarande säsong. Om målvakt från senaste representationslagsmatch skall spela ute i nästa U-lagsmatch räknas denne in som en av de 3 tillåtna utespelarna.

 

Vid match i vilken övertaligt antal spelare från senaste representationslagsmatch deltar erhåller den ej felande föreningen, om protest inkommit, vinst av match i enlighet med Svenska innebandyförbundets tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4 a.

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter per övertalig spelare.