Vi motionerar till Tävlingskongressen om ändrad ålder i SDF-SM

Tillsammans med Skånes Innebandyförbund har vi skickat in en motion till Svensk Innebandys Tävlingskongress 2 december. I motionen föreslår vi att åldern för deltagande i SDF-SM ska ändras från 16 år till 17 år.

Utgångspunkten är att vi anser att nuvarande ålder, 16 år, rimmar illa med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), där en förändring till att genomföra ett SDF-SM för 17-åringar skulle vara ett mer logiskt alternativ.

Fördelarna med en ändrad åldersgräns menar vi är flera. För det första är det ett viktigt statement att vår rörelse lever som vi lär och att våra tränare, spelare och föreningar ser att inom Svensk Innebandy Innebandy spelas SDF-SM först vid 17 års ålder, det vill säga först när spelarna lämnat SIU-modellens röda nivå (12-16 år).

De tre 16-SM som spelats hittills har visat att man i vissa fall tar ut sina trupper väldigt tidigt för att kunna spela ihop lagen inför SM. Detta gör att trupperna i praktiken selekteras mot bakgrund av vad spelarna presterat när de är 15 år eller yngre.

Med ett SM vid 17 års ålder har fler killar och tjejer vuxit färdigt och kan därmed konkurrera mer på samma villkor om platserna. Därmed minskas effekterna av så kallad ”relative age effect”.

Under de säsonger som 16-SM spelats har både spelare, tränare, förbundskaptener och gymnasieinstruktörer framfört att hösten innan SM blir mycket stressig för spelarna som är aktuella för respektive distriktslag. I samband med uttagningar till SM så genomgår de en stor förändring i sin vardag genom att de börjar gymnasiet. De flesta av spelarna lämnar ungdomsinnebandyn för junior- eller seniorinnebandy vilket ger en ökad träningsmängd samt att många börjar på olika innebandygymnasier vilket också ökar träningsmängden. Lägger man samman detta blir det många nya saker i spelarnas vardag och stressen kring allt detta det samt uttagningarna till SM ger en negativ sammanlagd effekt. Vid en ändring till 17-SM så kommer spelarna att ha hunnit landa i sin nya vardag och de kommer vara mindre stressade i samband med SM-uttagningar.

Läs gärna mer om Tävlingskongressen och alla motioner här…

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 7 november 2018