Samsyn Värmland - idrott på barnens villkor

Vårens aktiviteter och kommunikationsinsatser stod högt på agendan när gänget i Samsyn Värmland träffades för sista gången detta år.

För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har VIBF, Värmlandsidrotten och distriktets andra stora lagidrotter, beslutat att följa dialogmetoden Samsyn. 

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv.

Det kan dock vara svårt för barn att hålla på med flera idrotter samtidigt. Särskilt om de deltar i någon eller några av de stora lagidrotterna fotboll, ishockey, handboll och innebandy – där säsongerna i hög grad överlappar varandra.

Det finns exempel på ledare som ställer krav på barnen att de måste träna ”deras idrott” för att få vara med och spela matcher. Även föräldrar påverkar sina barn att tidigt välja idrott av rädsla för att barnen inte ska hinna ”samla på sig” det antal timmar de tror krävs för att nå elitnivå. Det här gamla tänket vill vi ändra på.

Genom Samsyn tar vi i stället barnens perspektiv, stimulerar till livslångt idrottande och ser till att alla barn får nå sin fulla potential.

Syftet med Samsyn är att barn till och med 12 år ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Genom gemensamma riktlinjer för när de olika idrotterna har förtur undviks ”sportkrockar” där barnen tvingas att välja aktivitet och tidig specialisering.

Läs mer om Samsyn Värmland

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 20 december 2018