Protokollet från Tävlingskonferensen

Under söndagen gick VIBF:s årliga Tävlingskonferens av stapeln med många bra och viktiga diskussioner om dagens och morgondagens tävlingsverksamhet.

Tävlingskonferensen är det forum där föreningarna har möjlighet att komma med egna motioner och ha synpunkter på de motioner VIBF presenterar rörande de värmländska serierna och tävlingsarrangemangen. Exempel på frågor som berördes denna gång var serieträffar på blå respektive grön nivå, framtida upplägg för senior-DM och för våra HJ/DJ-serier.

Ta del av protokollet här.

short_text    Skrivet av Camilla Olsson 13 februari 2019