Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Preliminär serieindelning barn och ungdom

I måndags var sista dagen att lämna sin serieanmälan och idag har Tävlingskommittén haft möte för att göra en preliminär serieindelning. Serieindelningar som presenteras idag röd nivå, blå nivå och grön nivå.

Arbetet som följer nu är att Tävlingskommittén kommer arrangera serieträffar på röd och blå nivå. Dessa träffar kommer ske digitalt via Microsoft Teams och inbjudan till dessa har mejlats till föreningarna. Syftet med dessa träffar är för att föreningarna ska kunna lämna synpunkter och önskemål utifrån den preliminära serieindelningen. Följande datum gäller:

25 maj kl 18:00 - Pojkar Röd

26 maj kl 18:00 - Flickor Röd

28 maj kl 18:00 - Flickor Blå

28 maj kl 18:00 - Pojkar Blå

Efter serieträffarna kommer Tävlingskommittén ha ett möte där serieindelningarna fastställs. 

Serieindelningen på senior- och juniornivå presenteras måndag 25 maj.

Nedan finner ni alla indelningar:

Röda serier - flickor

Röda serier - pojkar

Blåa serier - flickor

Blåa serier - pojkar

Gröna poolspel - flickor

Gröna poolspel - pojkar

short_text    Skrivet av Johan Carlsson 20 maj 2020