Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Nyheter i utbildningsutbudet 2021/2022

Inför hösten presenteras tre nyheter i utbildningsutbudet för tränare - en fördjupningsutbildning för junior- och seniortränare, en målvaktsutbildning på röd nivå samt temautbildningen "lekfull träning" för dig som är ny som tränare på grön nivå. Dessutom subventioneras alla utbildningar extra mycket denna säsong, tack vare ett återstartsstöd från RF. Detta innebär bland annat att grundutbildningen på samtliga nivåer blir helt kostnadsfri.

Steg 1 Svart är en tredagarsutbildning för junior- och seniortränare. Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar. Utbildningen innehåller delarna: Spelet, Matchen, Innebandyfys, Ledarskap och Idrottspsykologi. Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta.

Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning, från både spelar- och tränarperspektiv.

Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap, och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden.

Vid utbildningens andra dag får deltagaren fördjupa sig i spelet på svart nivå. Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Målvakt Röd är en heldagsutbildning och innehåller både teori och ett praktiskt pass med målvakter. Utbildningen på röd nivå går på djupet när det gäller målvaktens teknik och pekar på flera alternativ för att skapa en grund för den framtida spelutvecklingen.

Målvakt Röd är uppdelad i sex block; arbetsställning, förflyttningar, positionsspel, räddningar, utkast och övriga moment.

Utbildningen fokuserar också på målvaktstränarens roll, vikten av att lära känna sin målvakt samt tekniker för att göra det.

"Lekfull träning" riktar sig till tränare i föreningens allra yngsta åldrar. (5-8-åringar). Utbildningen fokuserar på hur vi med hjälp av leken tidigt kan träna in de innebandyspecifika färdigheterna vi vill utveckla på grön nivå.

Förutom leken som arbetsmetod kommer utbildningen också att beröra ämnen som fysiska färdigheter, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell och spelformer för lärande.

Som deltagare får du också tillgång till en övningsbank med tillhörande övningar. Lekfull träning kommer att arrangeras i digital form. Men som förening kan man även köpa loss den som en utbildning i hall under 2,5h.

Läs mer om hela utbildningsstrukturen, kostnader och subventioner här...

Vid frågor och/eller bokning av utbildningar hör av dig till Sofia Carlsson på telefon 054- 202 14 44 ellr via e-post sofia.carlsson@innebandy.se

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2021-08-10, kl 15:16