Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Utbildning

Här finner du all information om de utbildningar som en domare behöver gå för att få möjlighet att döma i er förening. Värmlands Innebandyförbund erbjuder två nybörjarkurser, Ungdomsdomarutbildning och Distriktsdomarutbildning 1. Ungdomsdomarutbildningen får man gå från att man fyller 14 år och går denna varje år så länge man är domare i föreningen. Distriktsdomarutbildning 1 får man gå när man fyller 16 år och har då möjlighet att döma utanför sin förening.

Ungdomsdomare (UD)
Den här utbildningen riktar sig till främst dig som vill döma matcher på det som kallas grön och blå nivå. Att bli ungdomsdomare passar dig som vill prova på hur det är att vara domare. Du kan sedan gå vidare till att döma på högre nivåer, men du kan också fortsätta på den här nivån i flera säsonger. Fokus i utbildningen ligger på att ge dig de verktyg som krävs för att ta de första och ibland svåra stegen i din domarkarriär. Du får kunskap om innebandyns regler, hur du ska röra dig på planen och en inblick i hur du leder barn och ungdomar.

Distriktsdomare 1 (DD1)
På den här utbildningen kan du antingen vara helt ny som domare eller ha gått utbildningen till matchledare och/eller ungdomsdomare tidigare. Efter att du gått den kan du börja döma ungdomar på det som kallas grön, blå och röd nivå, och sedan gå vidare i din domarkarriär. Fokus i utbildningen ligger på kunskaper om regler och hur du som domare ska röra dig på banan. Du får även en inblick i ledarskap och kommunikation som är viktigt för att bli en duktig domare.

Arrangera en utbildning på hemmaplan
För att arrangera en utbildning ute hos förening krävs att föreningen har minst 10 deltagare till utbildningen. Kontakta Sofia Carlsson på VIBF, 054- 202 14 44, minst fyra veckor innan tilltänkt kursdag. VIBF tillsätter en instruktör och meddelar föreningen.

Föreningens checklista för utbildning i egen regi.

• Lokal anpassad för deltagarantalet (alla deltagare ska ha sittplats vid bord)
• Hall för den praktiska delen.
• 10–20 barn i åldrarna 7–10 år ska delta på den praktiska delen för 3 mot 3 spel.
• Projektor samt White board/blädderblock och pennor
• Fika och lunch serveras till deltagare och instruktör
• Det krävs minst 10 deltagare för att genomföra utbildningen och max 25 deltagare.
• Föreningens domaransvariga är på plats under kurstillfället. Detta för att informera domarna om tillsättning, återbud och övrig föreningsinformation.

I tider av Covid-19 så håller vi ett maxantal av deltagare på 20 personer. Vi rekommenderar er föreningar att försöka hitta en stor lokal för genomförandet, då gärna en lektionslokal. Våra instruktörer har med sig handsprit samt ytdesinfektion till samtliga kurser för att minska smittspridning.