Domardirektiv och reglemente

Jag dokumenterar listad bredvid / nedan kan inte ta del av det domardirektiv som VIBF:s domarkommitté fastslagit samt att ta del av det domarreglemente som finns för VIBF: s domare.

Direktiv och reglemente