Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Domardirektiv och reglemente

Här till höger/nedan kan ni ta del av de domardirektiv som VIBF:s domarkommitté fastslagit samt att ta del av det domarreglemente som finns för VIBF: s domare.

Dokument