Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Domardirektiv och reglemente

Här till höger/nedan kan ni ta del av de domardirektiv som VIBF:s domarkommitté fastslagit samt att ta del av det domarreglemente som finns för VIBF: s domare.