Domarträffar

Distriktsdomare

 

Mittsäsongsträffen

I december eller januari så genomförs "Mittsäsongsträffen" för alla distriktsdomare. Träffen hålls normalt sett i Karlstad och innehåller olika teman och diskussionspunkter.

 

Utvecklingsgruppen - distriktsdomare

Medlemmarna i talanggruppen och deras coacher träffas 2-3 gånger per säsong för att utvärdera, diskutera och planera.

 

Tjejdomarnätverket - distriktsdomare

Medlemmarna i tjejdomarnätverket träffas flera gånger per säsong för att diskutera allt från bedömning i specifika situationer till planering av träffar. En gång per bjuds tjejer som är ungdomsdomare in till en större för att få information om hur det är vara distriktsdomare samt även få diskutera med varandra om hur de upplever att det är att vara domare.

 

Ungdomsdomare

För poolspels- och föreningsdomare så besöker en av kursinstruktörerna domarnas förening under säsongen för att stämma av kring hur det har gått hittills och svarar på frågor som dykt upp för domarna.