Så funkar nya innebandy.se

Video: Vi guidar dig genom den nya layouten

Den uppländska utvecklingsresan

Upplands Innebandyförbunds vision

”Alla spelare 12–18 år inom uppländsk innebandy skall ha samma möjlighet att utbildas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar ”

Den huvudsakliga spelarutvecklingen sker i Upplands föreningar och därför är en av våra viktigaste uppgifter att hjälpa till med föreningsutveckling, tränarutbildning, tematräning, tävlingsformer, mm i våra föreningar och i Uppland. Den verksamhet som vi bedriver från säsongen 18/19 jobbar vi med att stötta våra föreningar samt uppmanar dem att arrangera lovaktiviteter i egen regi med hjälp av förbundet. 

Vårt arbete från och med 2018 handlar i huvudsak om:
- Implementering av SIU-modellen 2.0, praktik och teori
- Certifiera och stödja våra uppländska föreningar 
- Öka antalet utbildade tränare i våra föreningar
- Bredda utbildningsmöjligheterna för våra ledare

Är din förenings intresserad att få hjälp att anordna ett lokalt läger så kontakta Johan.good@innebandy.se