Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Certifierad förening

Certifierad förening


Bli en certifierad förening!

Ni får hjälpmedel och verktyg som stärker föreningen. Fler ledare, tränare och spelare som stannar länge i er förening.

Ni står för ett brinnande engagemang och en vilja att utveckla er förening!

Vi står för kunskap och projektledning.

Satsningen är riktad till alla i föreningen: förtroendevalda, ledare, tränare, spelare, föräldrar och andra eldsjälar.
Vi kommer tillsammans att kartlägga var er förening befinner sig och därefter påbörja er resa mot att bli en förening som vill:

• Visa era nuvarande och framtida medlemmar att de är med i en välskött och attraktiv föreningsmiljö.
• Erbjuda trygghet till de föräldrar som har barn i föreningens verksamhet.
• Förbättra samt öka möjligheterna till att rekrytera spelare och ledare.

Med SIU som hjälpmedel kommer ni att få fler ledare och spelare som stannar länge i er förening.
Vår målsättning med SIU är att skapa förutsättningar för ett livslångt ledarskap och livslångt idrottande och allt bygger på de senaste vetenskapliga rönen.

Med SIU kommer er förening att bli en vinnare - på många sätt. Många andra föreningar kommer bli inspirerad av er verksamhet.

Låter det intressant? Kontakta Upplands innebandyförbund via Uppland@innebandy.se  så får du reda på mer.  Just nu är det flera föreningar som är inne i processen att certifiera föreningen det gör att er förening kan komma att behöva vänta ett tag innan certifieringsprocessen kan starta.

Vad krävs av en certifierad förening?
Certifierad innebär att föreningen är organiserad-kontrollerad och planerad, allt för att skapa en trygghet och kvalitet i föreningens verksamhet. Styrdokument, policys och rutiner skall vara uppdaterade och förankrade i föreningen.

Ett av kraven som följer med en certifiering för att få en tryggare verksamhet för barnen är att det är obligatoriskt för innebandyledarna att de kontrolleras i polisregistret innan de blir ledare i föreningens verksamhet (gäller t.o.m. 16 år).

Ett annat krav som vi ställer är att alla ledare skall vara utbildade enligt Svensk Innebandys utvecklingsmodell (SIU-modellen). SIU-modellen är omfattande men bygger i stort på en modell där ungdomar får möjligheten att utvecklas i sin egen takt.

Nolltolerans har funnits inom innebandyn några år nu men i certifieringsarbetet trycker vi på ännu mer om detta eftersom diskriminering eller nedlåtande behandling av varandra inte är acceptabelt.