Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Viktiga datum

Augusti

Datum

Föreningarna skickar in matchtider

2020-08-22

Sista anmälningsdatum till DM

2020-08-26

Fakturera serieavgifter nr 2

2020-08-26

Höstkonferens förtroendevalda

2020-08-29/30

Styrelsemöte

2020-08-30

Matchtider klart i IBIS

2020-08-31

September

Datum

Domarkurs DDF, IFU Arena

2020-08-30

Licenskurs domare IFU

2020-09-12

Domarkurs DD2 IFU

2020-09-12

DDF fortbildning regional (sibf)

2020-09-12

Domarkurs nybörjare IFU

2020-09-13

Domarkurs nybörjare IFU

2020-09-20

Domarkommittén möte

2020-09-23

Tävlingskommittén möte

2020-09-23

Distriktslagskommittén möte

2020-09-23

Domarkurs DD1

2020-09-26

Licenskurs domare IFU

2020-09-27

Domarkurs nybörjare IFU

2020-09-27

Seriestart senior

2020-09-28

Styrelsemöte

2020-09-30

Oktober

Datum

Domarkurs nybörjare Enköping

ej datum klart

Domarkurs nybörjare Alunda

ej datum klart

Domarobservatörsutbildning

ej datum klart

Utvecklingskonferens höst

ej datum klart

Ungdomsråd

Sista löptesttillfälle

2020-10-07

2020-10-01

Seriestart ungdom/junior

2020-10-10

Pålikavillkor träff 1

2020-10-14

Sista datum gratis matchflyttar

2020-10-15

Upplands Trilogin

2020-10-18

Nätverksträff Junior/senior ledare

Start knatteligan

2020-10-21

2020-10-24

Styrelsemöte

2020-10-30

Sista datum serieförändringar

2020-10-30

SFY

2020-10-26/28

November

Datum

Domarkurs nybörjare Knivsta

ej datum klart

Domarträff distrikt/SIBF

ej datum klart

Distriktslagkommittén möte

Styrelsemöte

2020-11-03

2020-11-04

Ungdomsråd

På lika villkor träff 2

Tjejdomarträff del 2, IFU

2020-11-10

2020-11-11

2020-11-13

Euro Floorball tour

2020-11-13

Uppländsk tävlingskonferens

2020-11-18

Upplands Trilogin

2020-11-22

Nätverksträff Junior/senior ledare

December

2020-11-25

Datum

Förb. Storvreta Cupen

ej datum klart

Styrelsemöte

2020-12-02

Storvreta Cup, tillsättning

2020-12-27

Regeltest domare

2021-01-25

Januari

Datum

SDF-SM Nyköping/Oxelösund

2021-01-02/6

Distriktslagskommittén möte

Pålikavillkor träff 3

2021-01-13

2021-01-20

Nätverksträff Junior/senior ledare

Inbjudan skolmästerskapen

Februari

2021-01-27

2021-01-30

Datum

Ungdomsråd

Upplands Trilogin

2021-02-03

2021-02-14

Distriktslagskommittén möte

Pålikavillkor

2021-02-17

2021-02-24

Utvecklingskonferens

mitten februari

Inbjudan Distriktslag breddläger

2021-02-20

TK lämnar förslag utmärkelser till styrelsen

2021-02-25

Mars

Datum

Nätverksträff Junior/senior ledare

Ungdomsråd

Årets utmärkelser delas ut på matcher

2021-03-03

2021-03-10

2021-03-15

Upplands Trilogin

2021-03-28

GU organisationsledare (idrottslyftspengar 21/22)

ej datum klart

Pålikavillkor

2021-03-17

Ungdom s-DM/3 vs 3-DM

2021-03-18/21

April

Datum

Skolmästerskapen åk 4-6

En dag senare delen av april

Skolmästerskapen åk 7-9

En dag senare delen av april

Fakturera Skolmästerskapen

2020-04-30

Kvalmatcher

 

Serieinbjudan skickas ut 21/22

2020-04-23

Inbjudan till DM skickas ut i serieinbjudan

2020-04-23

Inbjudan domaravslutning

2021-04-15

Inbjudan domarkurser 21/22

2021-04-10