Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Årsmöte

Upplands Innebandyförbund har årsmöte i månadsskiftet maj/juni varje år. Årsmöte säsongen 2020 hålls onsdag 3 juni kl 19:00 i IFU Arena. Handlingar presenteras i april/maj 2020.