Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Lars-Olov Lundgren

Lars-Olov Lundgren valdes in i styrelsen 2012 men har varit verksam i förbundet långt längre än så i form av tävlingskommitténs ordförande, en post han fortfarande innehar. Förbundets specialist på tävlingsfrågor i alla dess former. Var själv med och startade Fyrislunds BK i slutet av 80-talet tillsammans med bland andra Johnny Johansson.