Styrelse och kommittéer

Upplands Innebandyförbund!

* Klicka till höger för att se styrelsen och de olika kommittéerna.
* Klicka på bilderna nedan för att läsa en kort presentation om varje person.

Styrelsen

Tävlingskommittén

Domarkommittén