Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Distriktlagskommittén

Distriktslagskommittén 2020/2021

Ordförande
Bo Grängsjö 
Mobil: +46 76-724 96 37
E-post: bo.grangsjo@innebandy.se

Ledamöter
Selma Frykholm
Björn Arkebäck
Madelene Waa

Adjungerad Tjänsteman
Johan Good 
E-post: Johan.good@innebandy.se
Telefon: 018-130630

---------------------------------------------------------------------------

Distriktlagskommitténs Uppgifter

-Ansvarar för ledartillsättning till F16 respektive P16.

-Ansvarar för att ta fram förslag på budget till styrelsen.

-Ansvarar för att ta fram förbundets riktlinjer och policys i frågor gällande distriktslag.

 

Verksamhetsbeskrivning distriktslag