Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Ledarlicens för barn & ungdom

Ledare för ungdomslag skall genomföra grundutbildning och

steg 1 utbildning i rätt färg för att få en giltig ledarlicens.

Varför ledarlicens för ungdomslag
Ledarlicens infördes av Upplands Innebandyförbund som krav under säsongen 2012 för att kvalitetssäkra föreningsledarnas kunskap om barn och ungdomars utveckling enligt svensk innebandys utvecklingsmodell (SIU-modellen). Målet är att utveckla ledarskapet för föreningens ledare och säkerställa att barnen tränas och utvecklas på bästa sätt i förhållande till sin ålder enligt SIU-modellen.

Det finns tre olika ledarlicensnivåer för ungdomslag

Grön nivå är för åldrarna 7 – 9 år

Blå nivå är för åldrarna 9 – 12 år

Röd nivå är för åldrarna 12 – 16 år

Hur får jag en giltig ledarlicens för ungdomslag

Ny som ungdomsledare

Är man ny ledare så skall man genomföra en grundutbildning för barn och ungdom (4 tim) samt en steg 1 utbildning (8 tim) i aktuell färg för att vara godkänd som ledare.

Varit ungdomsledare en tid

Har man genomfört vår grundutbildning för barn och ungdom mellan åren 2012-2020-06-30 så behöver man bara genomföra steg 1 utbildning i aktuell färg för att vara godkänd som ledare.

Giltighet ledarlicens för ungdomslag

Ledarlicensen gäller fr.om. den innevarande säsongen som man genomfört Steg 1 utbildningen och två säsonger till, tom XX-06-30 därefter behöver ledarlicensen uppdateras igen.

Vi erbjuder fortlöpande utbildningar för ledarlicens Klicka här 

Notering

Under våren 2020 (mars-april) så kommer vi att återinföra ledarbrickan (ledarlicensen) som är en plastbricka som skall bäras väl synligt runt halsen i samband med matcher som administrerade av upplands innebandyförbund. Du får ledarbrickan när du genomfört steg 1 utbildningen, får du inte den nya brickan så har du ingen giltig ledarlicens.