Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Anmälnings- och avbokningsregler

Anmälnings- & avbokningsregler 


Anmälan till samtliga Upplands Innebandyförbunds kurser och utbildningar sker på vår hemsida.

Kursavgiftens betalning sker genom faktura och det är 10 dagars betalning som gäller.

Ålderskrav 
Deltagaren måste vara 15 år eller äldre för att delta på Upplands Innebandyförbunds tränarkurser. För att bli godkänd krävs 100 % närvaro på den kurs man är anmäld till.

Förhinder och sjukdom
Vid sena avhopp, mindre än tre (3) dagar före kursstart, debiteras hela avgiften. Vid sjukdom bekräftad med läkarintyg eller andra synnerliga skäl debiteras motsvarande 350 kr per kursdag.

Tid mellan utbildningar
Av utbildningspedagogiska skäl måste det gå minst tre månader mellan två utbildningstillfällen. Detta gäller ej mellan Grundutbildningen och annan utbildning.

Frågor om utbildningar
Har du frågor om utbildningar kontakta förbundet på tfn 018 – 13 06 30 eller via e-post Johan.good@innebandy.se 

Nya aktuella utbildningar kommer att presenteras fortlöpande på vår hemsida under säsongen.

Alla kursanmälningar faktureras förening bör göras av föreningens utbildningsansvarige eller dylikt. Eventuella fakturor som inte godtas av förening kommer faktureras direkt till deltagaren.