Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Ansökan om kompensationssstöd öppen t.o.m. fredag

Fredag den 15 maj är sista dagen som föreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Ansökan gör ni i IdrottOnline. Behöriga att ansöka är de i er förening som har rollen Ordförande, Kassör eller Idrottsmedel firmatecknare. Om ni har problem att logga in eller komma åt ansökan, kontakta IdrottOnline-supporten.

På rf.se har vi samlat ett antal vanliga frågor om kompensationsstödet, gå gärna in där och läs på innan ni ansöker. Om ansökan inte är komplett kommer den inte att kunna godkännas.

Er förening kan söka kompensationsstöd om ni har förlorat intäkter eller fått ökade kostnader kopplade till coronakrisen. Till exempel om ni varit tvungna att ställa in ett evenemang enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer eller på grund av regeringens förbud mot stora folksamlingar. För att er förening ska kunna ansöka krävs att ni har förlorade intäkter eller merkostnader på minst 15 000 kronor mellan 12 mars och 30 juni. Stödet gäller enbart denna period.

För ytterligare frågor om kompensationsstödet, kontakta corona@rfsisu.se.

Frågor och svar om kompensationsstöd

 

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-05-13, kl 15:59