Tävlingskommittén


Ordförande:
Lars-olov Lundgren
Telefon: 018 - 24 66 42
Mobil: 0730 - 93 89 99
E-post: lars-olov.lundgren@uppsala.se
Vice ordförande:
Roger Häggqvist
Telefon: 018 - 10 13 50, Mobil: 0708 - 88 48 45
E-post: roger@ehlaw.se

Ledamot:
Mattias Hjelm
Mobil: 0739 - 835449
E-post: matte_uppsala@yahoo.com

Ledamot:
Anders Ståhlberg
Mobil: 0707-677308
E-post: andstb@hotmail.com


Adj Tjänsteman
Simon Andrén
E-post: uppland@innebandy.se
Telefon: 018-130630


---------------------------------------------------------------------------

Tävlingskommitténs Uppgifter
Tävlingskommitténs huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:
- Behandla dispenser
- Behandla protester
- Behandla wo-ärenden
- Behandla inkomna skrivelser av tävlingskaraktär
- Behandla inkomna anmärkningsvärda förhållanden av tävlingskaraktär

Övriga konkreta uppgifter för kommittén:
- Att genomföra DM
- Att förbereda serieindelning och seriespel
- Genomföra licenskontroll
- Att planera, driva och utveckla Upplänsk innebandy